Om te voorkomen dat:

 • Jouw medewerkers uitgeblust raken en uiteindelijk uitvallen
 • Het ziekteverzuim hoog blijft en de trajecten lang duren
 • Onduidelijkheid blijft bestaan of bepaalde mensen nog geschikt zijn voor het onderwijs
 • Het kort frequent verzuim toeneemt, zonder duidelijke reden
 • Collega’s steeds weer extra worden belast door de afwezigheid van een ziek teamlid
 • Er veel geklaagd wordt binnen teams maar weinig concrete stappen worden gezet

Bied ik een (kort)traject aan waarbij ik een online analyse instrument inzet met vier coachgesprekken.

Wat dit traject zo uniek maakt is dat het een combinatie is van het invullen van online vragenlijsten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek én coaching op maat om direct met de resultaten aan de slag te gaan. In korte tijd worden hele grote stappen gezet.

Wat het oplevert voor jouw mensen én voor de organisatie is, dat:

 • Heel snel duidelijk wordt ‘waar de schoen wringt’
 • De eigen regie weer opgepakt wordt
 • Uitval kan worden voorkomen als dit traject preventief wordt ingezet
 • Het inzicht geeft in de energie- en stressbronnen op zowel functie- als organisatieniveau 
 • Er helderheid ontstaat over blijven in het onderwijs of op zoek gaan naar een andere functie
 • De communicatie verbetert, wat de sfeer binnen het team en de resultaten van de school ten goede komt
 • Het ziekteverzuim daalt en langdurige trajecten bekort kunnen worden