Herken je dit binnen je (school)organisatie?

 • Het ziekteverzuim is hoog op de scholen en je hebt er weinig controle op
 • Je hebt te maken met mensen die zich meer dan drie keer per schooljaar ziekmelden
 • Je vindt het soms lastig de grip te houden op de lange verzuimtrajecten en je twijfelt of er voldoende acties zijn ondernomen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
 • Je ziet door de hoge werkdruk die ervaren wordt in het onderwijs het ziekteverzuim alleen maar toenemen
 • Je constateert dat de begeleiding van zieke personeelsleden nog steeds geen prioriteit heeft op de scholen 
 • In verband met de vervanging van zieke leerkrachten is er veel onrust en daardoor ook ontevreden ouders
 • Je bent het zat om alleen maar curatief bezig te zijn en je verlangt naar preventieve acties
 • Je twijfelt regelmatig of bepaalde mensen nog geschikt zijn voor het onderwijs
 • Er wordt veel geklaagd over de werkdruk
 • Je ervaart dat de communicatie op de scholen verbeterd kan worden
 • Het ontbreekt aan eigen regie over functioneren en welzijn

Hoe lang laat je deze situatie nog voortduren? Wordt het geen tijd om het anders aan te pakken? Wil jij ook heel graag dat het werken in het onderwijs weer leuk, aantrekkelijk en inspirerend wordt? Wil jij ook heel trots zijn op jullie gezonde organisatie waar steeds minder geld naar vervanging en begeleiding van zieke medewerkers wegvloeit, waar jullie mensen weer enthousiast en vitaal voor de klas staan en waar mooie onderwijsresultaten meer regel dan uitzondering zijn? 

 

MvanBeieren 006

Hoe mooi zou het zijn als:

 • Jouw mensen weer enthousiast aan het werk zijn met het vak waar ze destijds vol passie voor hebben gekozen
 • Je het ziekteverzuim weer onder het landelijk gemiddelde krijgt
 • Er weer een positieve sfeer is op de scholen wat doorwerkt in de resultaten 
 • Bij minder functioneren en dreigend ziekteverzuim van een collega al een preventief (coach)traject ingezet wordt
 • Er weer meer bevlogen personeelsleden zijn die er samen voor zorgen dat de school optimaal presteert en niet bang zijn voor een inspectiebezoek
 • Die mensen die het niet meer zien zitten in het onderwijs van nú een stap buiten de organisatie durven zetten. 
 • Jouw personeelsleden alles uit hun baan halen en méér gaan doen waarin ze uitblinken?
 • Eigen regie over functioneren en welzijn heel normaal is en resulteert in een constructieve samenwerking en optimale resultaten
 • Er in de eerste zes weken van ziekzijn al stappen gezet worden in de persoonlijke ontwikkeling van betrokkene zodat het verzuim kan worden bekort en er snel helderheid ontstaat over de te nemen vervolgstappen
 • Het team van de school staat als een huis en samen de verantwoordelijkheid ‘draagt’